เกี่ยวกับเรา

 

 

         บริษัท วีเค แอ็พพลาย(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรับเหมาออกแบบ, ติดตั้งระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์, หรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมสภาวะอากาศภายในเป็นพิเศษ เช่น ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์หรือต้องการควบคุมความสะอาดภายใน(CLEAN ROOM) และควบคุมมลภาวะอากาศภายในโรงงาน 

            บริษัทฯ ได้เริ่มทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 โดย นายศุภฤกษ์ ใจสุดา เป็นผู้เริ่มดำเนินการจดทะเบียน และเป็นผู้จัดการบริษัท แต่ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินงานในการติดตั้งระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นมาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเค แอ็พพลาย และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกได้ดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นเพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้เพิ่มเติมงานระบบอื่น ๆ เข้ามาอีกในภายหลัง

       การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและอื่นๆ ให้กับเจ้าของโครงการหลายโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความพึงพอใจจากเจ้าของโครงการทุกท่าน

         ปัจุบัน บริษัทฯ สามารถให้บริการการติดตั้งระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น, ระบบควบคุมสภาวะอากาศสำหรับอาคารและโรงงานทั่วไป โดยมีทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว และการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับท่านที่มีปัญหา ข้อสงสัย เกี่ยวกับงานระบบควบคุมสภาวะอากาศทุกระบบ และพร้อมที่จะรับใช้ท่านอย่างเต็มความสามารถ

        

Visitors: 37,806