บริการ

 

บริษัท วีเค แอ็พพลาย (ประเทศไทย) จำกัด


- รับเหมา ออกแบบระบบห้องสะอาดและห้องปลอดเชื้อ 

- รับเหมา ติดตั้งระบบห้องสะอาดและห้องปลอดเชื้อ 

- ปรับปรุง (Renovate) ระบบห้องปลอดเชื้อเดิมให้มีประสิทธิภาพ

- แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น

- แก้ไขปัญหาการควบคุมความดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ

Visitors: 37,806