บริการ

 

บริษัท วีเค แอ็พพลาย (ประเทศไทย) จำกัด


- รับเหมา ออกแบบระบบห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ และห้องแยกโรค 

- รับเหมา ติดตั้งระบบห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ และห้องแยกโรค

- ปรับปรุง (Renovate) ระบบห้องปลอดเชื้อ และห้องแยกโรคเดิมให้มีประสิทธิภาพ 

- แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น

- แก้ไขปัญหาการควบคุมความดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ

Visitors: 59,098