เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ ALL-IN-ONE STERILE CONDITIONING UNIT

 

เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ

All - in - one sterile conditioning unit

 

             เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ STAC เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ในการการป้องกันการติดเชื้อโรคภายในห้องพักพร้อมด้วยระบบป้องกกันการก่อตัวและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ เชื้อรา หรือเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศอื่นๆเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ต้องการอากาศสะอาดปลอดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล คลินิกห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสภาวะอากาศและความสะอาดพิเศษ

      STAC คือ เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ สามารถรักษาระดับความสะอาดตามมาตรฐานห้องสะอาด Cleanroom Class 10000** โดย STAC ได้รวมปัจจัยสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการออกแบบการติดตั้ง ปัญหาห้องสะอาดที่ไม่ได้มาตรฐาน และการลงทุนที่สูงเกินจำเป็น

 

คุณสมบัติของเครื่อง

 

 

มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อระบบปลอดเชื้อครบในเครื่องเดียว

              STAC เป็นเครื่องปรับสภาวะอากาศและกักเก็บอนุภาคที่มีะบบควบคุมความชื้น ที่ติดตั้งมาด้วยกัน พร้อมทั้งระบบดักจับเชื้อโรคด้วยแผงกรองประสิทธิภาพสูง(HEPAFilter) และระบบป้องกันยับยั้งการพร่กระจายของเชื้อโรคภายในตัวเครื่อง ด้วยขั้นตอนต่างๆ 6 ขั้นตอน คือ

1.แผงกรองอากาศในเครื่อง 3 ชั้น

ดักจับฝุ่นในอากาศที่หมุนจากภายในห้องเข้าเครื่อง ประกอบด้วย

- แผงกรองชั้นแรก Pre filter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ที่อยู่ในห้อง

- แผงกรองชั้นที่สอง Medium filter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.5 ไมครอน ที่อยู่ในห้อง

- แผงกรองชั้นที่สาม HEPA filter ด้านลมจ่าย

2.แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA 

- แผงกรองชั้นที่สาม HEPA filter ดักจับเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา และสารปนเปื้อนในอากาสได้ถึง 99.995% ก่อนส่งอากาศเข้าสู่ห้อง

3.ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก

ช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศภายในห้อง เป็นระบบที่นำอากาศดีไปไล่อากาศเสียออกจากห้องภายในห้องจึงสะอาดขึ้น

ช่วยป้องกันการก่อตัวขึ้นของเชื้อโรคภายในเครื่อง

4.ระบบ Positive / negative pressure room

- ระบบ Positive ช่วยปกป้องห้องจากฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิาจากภายนอก

- ระบบ Negative จำเป็นต้องเพิ่มระบบดูดอากาศออกจากห้องเพิ่มเติม

5.ระบบฆ่าเชื้อโรคภายในแผงกรองอากาศ

แผงกรองอากาศเคลือบสารมีฤทธิ์ทำลายหรือยับยั้งเชื้อ เมื่ออากาศเคลื่อนผ่านแผงกรองฝุ่นชั้นที่สอง

6.ระบบควบคุมความชื้อนป้องกันการก่อตัวขึ้นของเชื้อโรคภายในห้อง

โดยการควบคุมความชื้นภายในห้องไม่สูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งจะมีผลทำให้ปริมาณน้ำในอากาศที่อยู่ในห้องถูกจำกัด ทำให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

 

การประยุกต์การใช้งาน

 

 

 


 • The Copeland Scroll™ Digital compressor increases HVAC system efficiency and provides more energy savings by precisely matching compressor output to your heating or cooling needs. Because capacity modulation between 10% and 100% can be achieved using one compressor, Copeland Scroll Digital is perfect for buildings or rooms which experience widely varying loads or where tight temperature and humidity control are needed. Copeland Scroll Digital compressors are available from 3–15 HP and can be applied in configurations using multiple compressors offering capacity ranges from 10–30 HP.

  Copeland Scroll Digital compressors offer:

  - Precise, infinite capacity modulation from 10%–100%
  - Simple, variable modulation, for temperature control within 0.5°F
  - Lower operating cost
  - Reduced power consumption — up to 30% more efficient than using hot-gas bypass
  - Longer cycle times to reduce wear and improve humidity control
  - Available for commercial air-conditioning and refrigeration applications
  - Available in configurations from 3-30HP
  - Annual Energy Cost

  Digital scroll technology is up to 30% more efficient than traditional methods of compressor modulation. When maximum cooling is needed to maintain complete comfort, Copeland Scroll Digital compressors are there to cool at 100% capacity. But comfort is needed at off-peak hours too. When less cooling is needed, the Copeland Scroll Digital compressor can cool in as little as 10% capacity. So, a constant temperature can be easily maintained within +/- 0.5°F in every room, at any time of day, whether the room is empty or at capacity. Plus, the Copeland Scroll Digital compressor doesn't just lower the temperature, it brings down the humidity too, offering levels of comfort never before achieved by a compressor.

  By offering a capacity range of 10%–100%, the Copeland Scroll Digital compressor doesn't need to start-stop as often as a traditional compressor. That means enhanced reliability and less maintenance because of the reduced wear and tear on the compressor.
 • ระบบกรองอากาศ

  แผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filter)

  ถ้าคุณต้องการให้อากาศภายในห้องที่คุณทำงานอยู่มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ แผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filter) สามารถช่วยทำให้อากาศภาย ในห้องของคุณดีขึ้นได้ เพราะแผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filter) จะมีลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นแบบ Aluminum ติดตั้งไว้เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ และยืดอายุการใช้งาน ของแผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง หรือช่วยลดปริมาณฝุ่นป้องกันไม่ให้คอยล์ตันและยังมีรุ่นที่มีสาร Intersept เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย โดยสารได้ผ่านการรับรองโดย Environmental Protection Agency (EPA)

  แผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง (Medium Filter)

  AAF Medium Filter เป็นแผ่นกรองอากาศ ที่สามารถช่วยกักเก็บฝุ่นที่ปนเปื้อนในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศไม่ สะอาด Medium Filter สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพียงติดตั้งแผ่น Medium Filter อีกทั้ง มีประสิทธิภาพในการยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองในขั้นสุดท้าย ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความสะอาดมาก ๆ และยังมีรุ่นที่เคลือบสาร Intersept เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย โดยสารนี้ได้ผ่านการรับรองโดย Environmental Protection Agency (EPA)
 • Ozone Air Cleaner

  โอโซน คือ ก๊าซออกซิเจน 3 อะตอม เกิดจากการแตกตัวของออกซิเจน 2 อะตอม และไปจับ กับออกซิเจนปกติ

  ก๊าซโอโซนทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อรา เชื้อโรคได้แรงกว่าคลอรีน 3,125 เท่า Ref : Hubner. R 1973

  ก๊าซโอโซนสลายกลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นอาหาร กลิ่นต่างๆ เช่น การทำปฏิกิริยาเคมี สลายกลิ่นแอมโมเนีย
  3O3 + 2NH3 N2 + 3H2O + 3O2

  ก๊าซโอโซน สลายพิษไอระเหยเคมี พิษควันบุหรี่ เช่น การทำปฏิกิริยาสลายพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์
  5O3 + 2HCN 2CO2 + H2O + N2 + 5O2

  องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดค่าความปลอดภัยในการใช้ก๊าซโอโซน
  ได้ต่อเนื่องในระบบปรับอากาศ ได้ไม่เกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน

 

 

 

 

Visitors: 59,098