ห้องผ่าตัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้องผ่าตัดชั้น 4 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผ่านการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดและโถงสะอาดให้ได้มาตรฐาน โดยห้องผ่าตัดผ่านการทดสอบมาตรฐานคลีนรูมคลาส 1,000 และโถงสะอาดได้มาตรฐานคลีนรูมคลาส 100,000 โดยมีใบรับรองจากบริษัททดสอบมาตรฐานจากบริษัท QV Test

Visitors: 59,096