ห้องแยกโรคโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชท่าบ่อ

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้รับการทดสอบมาตรฐานคลีนรูมคลาส 10,000 จากบริษัท QV Test 
Visitors: 59,096