ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลครบุรี

ห้อง OR-2 ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการทดสอบมาตรฐานคลีนรูมคลาส 10,000 จากบริษัท QV Test 
Visitors: 59,098