ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อศูนย์วิจัยพืชลำตะคอง

ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สถานีวิจัยพืช ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการก่อสร้างห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Class 10,000 โดยใช้เครื่องส่งลมเย็นปริมาณลม 1600 CFM พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
Visitors: 59,098