บทความ


 • ในปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม หนึ่งในที่กล่าวมานั้นคือมลพิษทางอากาศ หากพูดถึงเรื่องมลพิษทางอากาศหลายคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นเรื...

 • โครงสร้างของงานสัตว์ทดลอง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

 • slideHD1.png
  ในยามที่หลายคนเจ็บป่วยหรือไม่สบาย โรงพยาบาลคืออีกหนึ่งคำตอบที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพกับผู้ป่วยรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงศึกษาค้นคว้...

 • jci1.jpg
  หากสถานพยาบาลใดให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลนั้น มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ และการบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสะท้อนใ...

 • logohajpg.jpg
  ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เรามักจะได้ยินคำว่า ''คุณภาพ'' อยู่เสมอ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรฐานสาธารณสุขมาตราที่ 82 ความว่า รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชา...

 • d2c41fc498151bef1a8a5cf980526f7e.jpg
  หากสังเกตให้ดีปัจจุบันสถานพยาบาลชั้นนำในเมืองไทย เริ่มมีการแสดงภาพโลโก้สีทองทรงกลมที่มีข้อความสั้นๆ ปรากฏบนตัวโลโก้ว่า Joint Commission International Quality Approval หลายคนอาจมีคำ...

 • 0b937485eb4a88be39d4f10bef13cfb1.jpg
  NFPA เป็นมาตรฐานการออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ มีชื่อเรียกเต็มๆว่า National Fire Protection Asso...

 • 5.PNG
  มาตรฐาน รายละเอียด Hospital Accreditation (HA) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับโรงพยาบาลและในภาพรวม มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการสร้างระบบคุณภาพเพื่อตอ...

 • OPD.jpg
  หากพูดถึงแผนกผู้ป่วยนอก หรือ OPD คือส่วนงานของโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย รวมถึงการตร...

 • medtech_crop380w.jpg
  หากพูดถึงห้องวิเคราะห์บำบัดโรคภายในโรงพยาบาลนั้น แบ่งออกได้เป็นห้องเอ็กซเรย์ห้องแลป ห้อง OR ซึ่งการออกแบบตกแต่งแต่ละห้องนั้น จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานและผู้รับบริกา...

 • b8991419-3e3a-4ed4-bbf7-f6777a9b5ec2.jpg
  สำหรับห้องพักผู้ป่วยนั้น เป็นห้องที่ผู้ป่วยมักจะใช้เวลาพักฟื้นรักษาตัวเป็นเวลานานกว่าห้องอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล ดังนั้นห้องพักผู้ป่วยจึงออกแบบให้มีความสวยงาม และสัมผัสได้ถึงความรู้สึ...

 • ถ้าพูดถึงห้องผ่าตัด และห้องไอซียู เป็นที่รู้กันว่าเป็นสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด และตรวจพิเศษ ซึ่งทั้งสองห้องนี้ต้องเป็นห้องที่สะอาดปลอดเชื้อเป็นพ...

 • Image.jpg
  หากพูดถึงส่วน Service ในโรงพยาบาลน่าจะหมายถึง แผนกซักรีดที่ให้บริการหลายๆ ส่วนในโรงพยาบาลและส่วนประกอบอาหารที่ให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย ที่ต้องมาพร้อมคุณภาพและความสะอาด เรียกได้ว่าม...

 • การเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดปี ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของการออกแบบคือ การลดปริมาณความร้อนที่จะเข้ามาในอาคาร (Cooling Load) ด...

 • 1315976602.jpg
  สีทาภายนอกทนทานสูงสุด และช่วยประหยัดพลังงาน SuperShieldTMTitanium ทนทานนาน 15 ปี สีทาภายนอกที่ดีที่สุดจากทีโอเอ สะท้อนความร้อนสูงสุด 96.7% ช่วยลดอุณหภูมิ มากกว่า 12 องศา ผ่านมาตร...

 • ผนังที่ต้องการความสะอาด และปลอดภัย SuperShieldTMTitanium A++ สูตรกลิ่นอ่อนพิเศษ ขจัดสารพิษ (ฟอร์มาลดีไฮด์ 1 ในสารก่อมะเร็ง) ที่มากับม่าน พรม เฟอร์นิเจอร์เป็นต้น ปลอดภัยจากสา...

 • ระบบการใช้งานสำหรับงานปูน สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ SuperShieldTMAlkali Primer แนะนำใช้คู่กับสีทับหน้า เพื่อความทนทานที่ยาวนาน 15 ปี สีรองพื้นสูตรน้ำ สำหรับปูนเก่า DuRACLEANTM...

 • การออกแบบระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางแห่งจึงปรับปรุงจากห้องเปิดโล่งที่ระบายอากาศตามธรรมชาติ เป็นระบบปิดติดตั้งระบบปรับอากาศ ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 37,805