การออกแบบพื้นที่สำหรับ                                                                      Service Service Support Department

          หากพูดถึงส่วน Service ในโรงพยาบาลน่าจะหมายถึง แผนกซักรีดที่ให้บริการหลายๆ ส่วนในโรงพยาบาลและส่วนประกอบอาหารที่ให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย ที่ต้องมาพร้อมคุณภาพและความสะอาด เรียกได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้ส่วนงานอื่นๆ ในโรงพยาบาล

          แผนกซักรีด นับเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยหนึ่งในโรงพยาบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาและจัดทำชุดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอนของผู้ป่วย รวมไปถึงการคัดแยกเสื้อผ้าที่ใช้ตามประเภท ซักและทำความสะอาดตลอดจนทำลายเชื้อโรคด้วยการต้มในน้ำร้อนอุณหภูมิสูง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ทำให้แผนกซักรีดต้องกำหนดพื้นที่ออกเป็นส่วนสะอาด และส่วนสกปรก

          ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ที่ถูกจัดแบ่งไว้ถูกออกแบบ และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในห้องต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน นอกจากนี้เสียงและสั่นสะเทือน ต้องมีการควบคุมไม่ให้เป็นการรบกวนต่อผู้ป่วย และบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ต้องมีระบบระบายอากาศระบบระบายน้ำที่ดี

          การออกแบบภายในโรงครัวนั้น ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ควรมีแสงแดดส่องถึงเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค และตั้งอยู่ไกลจากแหล่งของความสกปรก เช่น ที่พักขยะ หรือบริเวณบำบัดน้ำเสีย และต้องไม่มีกลิ่น และฝุ่นละอองชองสิ่งสกปรก สำหรับหารเลือกใช้วัสดุเพื่อออกแบบตกแต่งพื้น ผนัง เพดาน ต้องเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย มีความเรียบ เช่น คอรกรีต กระเบื้อง

          สำหรับโต๊ะเตรียมปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟ ต้องทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย เช่น สแตนเลสกระเบื้อง และพื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. โดยโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เตรียม-ปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟ ควรทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ผิวเรียบ บุด้วยสแตนเลส อลูมิเนียม โฟแมก้า หรือกระเบื้องเคลือบ ที่มีความแข็งแรงมั่นคง นอกจากนี้ยังออกแบบให้ห้องไม่อับทึบ สามารถระบายอากาศกลิ่น และควันจากการทำอาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดีในบริเวณที่ปรุงอาหาร

Visitors: 59,098