แนะนำผลิตภัณฑ์ทีโอเอที่เหมาะสำหรับโรงพยาบาล การเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ

     

การเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ

เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดปี ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของการออกแบบคือ การลดปริมาณความร้อนที่จะเข้ามาในอาคาร (Cooling Load) ดังนั้นเพื่อลดปริมาณความร้อน จำเป็นต้องเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ทำผนังภายนอกของอาคารที่เหมาะสม ควรมีลักษณะดังนี้

คุณสมบัติทางด้านประหยัดพลังงานและกันความชื้น

·       มีความสามรถในการกันความร้อนได้ดี (มีค่า R-value สูง)

·       ไม่สะสมความร้อนหรือไม่มีความจุความร้อนสูง

·       มีความทนทานต่อการขยายตัว หดตัวได้ดี เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวในกรณีที่ใช้กับภายนอก

·       ไม่ดูดหรืออมความชื้น และกันน้ำได้ดี

คุณสมบัติในการก่อสร้างและระบบเศรษฐกิจ

·       ค่าบำรุงรักษาต่ำและมีความทนทานสูง

·       ราคาประหยัด

·       มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

·       น้ำหนักเบา

คุณสมบัติทางด้านที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

·       ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม

·       มีความสวยงามและทนทาน

·       มีอัตราการกันไฟสูงหรือไม่ติดไฟ

       


      
Visitors: 37,806