อาหาร น้ำดื่ม

คุณค่าทางโภชนะ ครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละระยะ โดยทั่วไปจะต้องใช้อาหารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

รูปลักษณะ อาหารควรเป็นก้อนไม่ป่นแตกหักง่าย

สะอาด ไม่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค หรือไข่พยาธิ

การผสมสารอื่นๆ ตามความต้องการของสัตว์ หรือเพื่อการทดลอง

ประเภทของน้ำดื่่ม

- น้ำปะปา

- น้ำกรอง

- น้ำ RO

Visitors: 44,033