อุณหภูมิ

 

 

Relationship between body temperature and ambient temperature in homeothermic species

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่รักษาระดับของอุณหภูมิภายในร่างกายให้คงที่ตลอดเวลา

 

                                   

 

                                                                   Ta = ambient temperature               Ts = 'shell temperature                 Tb = Deep body (core) temperature

                                                                                                   

ชนิดสัตว์ อุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิห้อง
Rats 37.7 18 - 26
Mice 37.1 18 - 26
Guinea pig 37.2 - 39.5 18 - 26
Rabbits 38.5 - 40 16 - 22
Hamsters 37.6 18 - 26

 

                                                                 #Margi Sirois,2005.Laboratory animal medicine : Principles and procedure

                                                                 *Guide for the care and use of laboratory animals

 

ผลของอุณหภูมิห้องที่มีต่อการทดลอง

 

LD5(mg/kg) at Ta

 

                                                               From Timo Nevalainen's presentation

 

Visitors: 43,113