ระบบปรับอากาศและควบคุมสภาวะอากาศปลอดเชื้อ

  

         ในปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม หนึ่งในที่กล่าวมานั้นคือมลพิษทางอากาศ หากพูดถึงเรื่องมลพิษทางอากาศหลายคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว ต้องเป็นแถวท้องถนนหรือเขตอุตสาหกรรมถึงจะมีมลพิษ แต่ที่จริงแล้วอากาศรอบๆตัวเราตอนนี้เต็มไปด้วยเชื้อโรค จุลินทรีย์และฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด นั่นอาจจะนำมาสู่โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ

         แล้วระบบปรับอากาศที่คุณมีอยู่ตอบโจทย์สุขภาพคุณได้หรือไม่เครื่องปรับอากาศทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้ในการปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นหรือต่ำลง จะไม่มีระบบควบคุมความชื้น เชื้อแต่ละชนิดอาจจะเติบโตได้ดีในสภาพความชื้นที่ต่างกัน พูดง่ายๆคือ เชื้อโรคบางตัวจะเติบโตได้ดีในอากาศแห้งหรือความชื้นต่ำ และเชื้อโรคบางตัวจะเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จากงานวิจัยพบว่า ค่าความชื้นที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์จะอยู่ที่ 40 ถึง 60 %RH ดังแสดงในรูป

 

 

 

"เครื่องปรับสภาวะอากาศและกักเก็บอนุภาค"ของ   เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคภายในห้องพัก พร้อมด้วยระบบป้องกันการก่อตัวและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ เชื้อรา หรือเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ต้องการอากาศสะอาดปลอดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัยที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสภาวะอากาศและความสะอาดเป็นพิเศษ เราจึงรวมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวกันและทำงานร่วมกันอย่างลงตัวด้วยระบบควบคุมที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

 

 

 

 

Visitors: 59,098