ลูกค้าของเรา

 

ห้องปลอดเชื้อ

      1.หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

      2.แม่ชีจันทร์  วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

      3.หลวงพ่อคูณ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา

      4.หลวงปู่จันทร์ศรี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

      5.หลวงตาแตงอ่อน วัดกัลยาณธัมโม จังหวัดสกลนคร

      6.คุณพ่อของคุณสุรพล จึงวิวัฒนาภรณ์ บริษัท อีซูซุคิงส์ยนต์ กรุงเทพมหานคร

      7.หอเมตตาธรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

 

ห้องปลอดเชื้อความดันเป็นลบ (Negative Pressure)

ห้องแยกโรค

       1.โรงพยาบาลเลย

       2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 

ห้องปลอดเชื้อความดันเป็นบวก (Possitive Pressure)

ห้องผ่าตัด

 1.โรงพยาบาลเลย

 2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 3.โรงพยาบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ห้องผ่าตัด ER

       1.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ด้วยหุ่นยนต์

                    1.คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนา

        1.มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ห้องผ่าตัดหัวใจ

                    1.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

             อาคารสัตว์ทดลอง

                    1.คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

                    1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

 ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น/แบบ Heat Pump

       1.บริษัท แอบโซลูท คอสเมติก จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

       2.บริษัท เอ็ม อี เมดิเทค จำกัด เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

Visitors: 37,806