การออกแบบระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล

 

การออกแบบระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล

 

       โรงพยาบาลบางแห่งจึงปรับปรุงจากห้องเปิดโล่งที่ระบายอากาศตามธรรมชาติ เป็นระบบปิดติดตั้งระบบปรับอากาศ ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ

        โรงพยาบาลบาแห่งจึงเพิ่มเติมระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดแต่ด้วยมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบำรุงรักษาสูง และความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องปรับอากาศ ทำให้ไม่สามารถทำได้ครบถูกต้อง

         การใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อควบคุมทิศทางให้ไหลจากเจ้าหน้าที่ผ่านผู้ป่วยแล้วปล่อยทิ้งนอกอาคารจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาแก้ไขปัญหาลดความอบอ้าวของอากาศและการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคที่มีค่าใช้จ่ายน้อย      

ซึ่งโดยหลักการสามารถนำไปใช้ได้ทั้งห้องผู้ป่วยนอก ห้องผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจต่างๆได้ระบบระบายอากาศ

 

ภาพการติดตั้งพัดลมดูดอากาศใช้ในห้องผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ห้องรอคลอด

 

การติดตั้งพัดลมดูดอากาศบริเวณหัวเตียงคนไข้ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้ที่บริเวณผนังด้านล่างด้านหัวเตียง

 

มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 

 

Visitors: 59,098